Child's Pajams YE-002 Size 140\150
Child's Pajams YE-002 Size 140\150

Child's Pajams YE-002 Size 140\150

Ks12,200
Brands
Product Code: HWT0573
Stock In Stock

OverView

Child's Pajams YE-002 Size 140\150ကိုအရှည် - 48/50ရင်ဝက...

Product Description

Child's Pajams YE-002 Size 140\150

  1. ကိုအရှည် - 48/50
  2. ရင်ဝကျယ် -42/43
  3. ပုခုံးကျယ် -11.5/12
  4. လက်ရှည် -12.5/13
  5. ဘောင်းဘီရှည် -31.5/32.5
  6. ခါးအကျယ် -25/26
  7. ကိုအမြင် -130-140/140-150