Sokany Round Frying Pan SKP-2500V 1500W (220-240V)

Sokany Round Frying Pan SKP-2500V 1500W (220-240V)

Ks20,000
Brands
Product Code: 34209221
Stock 12

OverView

Sokany Round Frying Pan SKP-2500V 1500W (220-240V)

Product Description

Sokany Round Frying Pan SKP-2500V 1500W (220-240V)